Carenzorgt.nl als zorgnetwerk rondom de cliënt

“Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Wil je exponentieel beter zijn, wees dan coöperatief” – William Sheakespare

Carenzorgt voor cliënten en burgers

Via Carenzorgt.nl sta je in verbinding met de verwanten van je cliënt en deel je informatie over je cliënt. Op deze gratis te gebruiken website kunnen verwanten een agenda openen waarin zij taken en acties zetten voor degene die zorg ontvangt. Denk hierbij aan een agendapunt boodschappen doen op dinsdag en helpen met de boekhouding op vrijdag.
Iedere persoon die helpt zet hierin zijn/haar taak, zodat er één overzichtelijke agenda ontstaat.

Je kunt automatisch vanuit Ons planning de afspraak met de zorg door laten zetten naar Carenzorgt.nl, zodat de cliënt en verwanten weten wanneer de professionele zorg langskomt.

Momenteel heeft Carenzorgt.nl ruim 37.000 actieve gebruikers per maand en is daarbij het grootste zorgplatform van Nederland.

Carenzorgt.nl

Carenzorgt en formele zorg

In het cliëntdossier en het cliëntportaal Carenzorgt.nl werken een groep zorgers allemaal rondom de cliënt samen. Denk aan de huisarts met de verpleegkundige, behandelaar, cliënt en mantelzorger. Vanuit Carenzorgt.nl zijn alle partijen verbonden met elkaar om zorginhoudelijk elkaar te informeren en met elkaar te overleggen.

Het mooie is dat alle Ons applicaties in verbinding met elkaar staan. Zo kan bijvoorbeeld het cliëntdossier realtime inzichtelijk worden gemaakt via Carenzorgt.nl, zodat het papieren dossier niet meer nodig is.

Met een druk op de knop zet je vanuit het cliëntdossier meetwaarden door naar de familie, zoals bloeddruk en gewicht. Tevens is het mogelijk om verpleegkundige rapportages en informatie van de huisarts te delen. Familie en mantelzorgers kunnen ook zelf meetwaarden in Carenzorgt.nl invullen. Dit komt dan weer in het dossier terecht voor de verpleegkundige.