Verschillende zorgmethodieken in één dossier? Geen probleem!

Publicatiedatum: 2017-10-09

Een van de hot topics op de klantendag van Nedap was belevingsgerichte zorg in Ons. Wouter Rombaut van Tragel Zorg deelde hoe vier verschillende methodieken bijeen worden gebracht binnen één zorgplan. Klinkt ingewikkeld. Is echter heel simpel. Kwestie van doen. 

Tragel is de grootste aanbieder in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. ‘Tragel’ is een typisch Zeeuws begrip dat letterlijk ‘verbindingsweg’ betekent. Dat slaat natuurlijk in eerste plaats op Tragels visie op zorg en omgaan met cliënten, familie en samenwerkingspartners. Maar verbinding staat ook centraal in de manier waarop de instelling haar zorgplan heeft ingericht. Tragel heeft in Nedap Ons maar liefst vier verschillende zorgmethodieken verwerkt. Dat lijkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het een kwestie van gewoon dóen, vertelt Wouter Rombaut, senior adviseur zorgadministratie van Tragel Zorg.

 

Vlotte implementatie

Tragel heeft ongeveer zeventig woon- en dagbestedingslocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen. Bijna achthonderd collega’s maken zich hard voor de zorg van mensen met een verstandelijke beperking. Op 12 december 2016 is Nedap Ons live gegaan bij Tragel Zorg, na een kort en kernachtig selectie- en implementatietraject. Wouter Rombaut: “De implementatie duurde ongeveer een half jaar – sinds juli 2016. Dat het zo vlot verliep heeft drie redenen. Ten eerste stond onze raad van bestuur voor meer dan honderd procent achter de keuze voor een nieuw systeem. En dat werd uitgedragen binnen de organisatie. Ten tweede waren de medewerkers enthousiast. Zij hadden ook zeggenschap in de selectie.

In april 2016 hebben we een soort van Zorg & ICT-achtige beurs gehouden in onze hoofdlocatie in Clinge. We hebben leveranciers uitgenodigd om hun product in een proeftuin aan de medewerkers te presenteren. De keuze viel op Nedap omdat hun filosofie aansloot op die van Tragel. De samenwerking verliep goed, dat is de derde reden voor de vlotte implementatie.”

 

Optimaal systeem

En Tragel Zorg wist precies wat het wilde. De instelling werkt met vier verschillende methodieken:

1. Triple C, een behandelmodel voor mensen met verstandelijke beperking die ook gedrags- of psychische problemen hebben,

2. LACCS, een visie op goed leven op vijf gebieden (Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding),

3. de Zelfredzaamheidsmatrix, mede-ontwikkeld door GGD Amsterdam voor leefgebieden als werk, wonen, relaties, sociaal netwerk, middelengebruik en

4. Supported Employment, een vorm van jobcoaching.

Wouter Rombaut: “Al onze medewerkers moesten binnen Nedap Ons kunnen werken met één of meerdere van deze methodieken, aandachtsgebieden vertalen in doelen, acties en dagprogramma’s en daarover makkelijk kunnen rapporteren.” Het lijkt ingewikkeld om die zeer verschillende werkwijzen samen te brengen in één zorgplan en veel zorginstellingen zien dat juist als een drempel. Maar het kan dus gewoon ingericht worden, zo laat Rombaut zien. Het zorgplan oogt helder en overzichtelijk. Communicatie is belangrijk in de ontwikkeling daarvan, zegt hij. “We hebben van begin af aan gezegd hoe we het wilden doen. En Nedap heeft ons gedachtengoed uitgewerkt. Tijdens de implementatie heeft een externe implementatiepartner advies gegeven, aangezien Nedap consultancy uitbesteed en niet zelf doet. Andere zaken hebben we zelf uitgewerkt en ingebouwd.

Nedap werkt momenteel aan technische verbeteringen in Ons, waardoor de methodieken Triple-C en LACCS nog beter gepositioneerd worden.”

Bijkomend voordeel is de herkenbaarheid van het systeem voor externe partners die via het portal Carentzorgt.nl inloggen. Het maakt het mogelijk om geheel papierloos te werken.

Cliënten kunnen het zorgplan bijvoorbeeld digitaal ondertekenen, er hoeft niets meer te worden uitgeprint. Voor medewerkers en begeleiders zijn op alle locaties devices beschikbaar.

 

Plug and Play

“We kregen onze keuzes ‘plug and play’ in een systeem”, concludeert Rombaut. “Alles sluit op elkaar aan, voor iedereen. We hebben een mooie interface en geen onderhoud. Tragel Zorg heeft hiermee mooie stappen gemaakt op het gebied van zorgtechnologie.”

 

Benieuwd naar wat Nedap Ons voor jouw zorgorganisatie kan betekenen? Neem hier contact op.