Zorgplan

Met het cliëntdossier van Nedap heb je de beschikking over een mobiel dossier dat in verbinding staat met alle betrokkenen. Denk hierbij aan formele zorg zoals de behandelaar, huisarts en verpleegkundige, en informele zorg zoals de cliënt zelf en de verwanten. Zij hebben toegang tot het dossier en zien wat er gebeurt. Zo vindt er transparante en eenduidige communicatie plaats, kun je het dossier op ieder moment op iedere plek raadplegen en de overdracht en dossierrapportages – wanneer het uitkomt- inzien. Bijvoorbeeld net voordat je bij de cliënt gearriveerd bent.

De dossierrapportages in het GGZ-domein bestaan vaak uit vrije tekst waarbij meer en meer de behoefte bestaat om ook gestructureerd ervaringen vast te leggen. Binnen Ons is het mogelijk om niet alleen vrije tekst maar ook bijvoorbeeld gestructureerd de stemming van een cliënt te rapporteren die een relatie heeft naar een signaleringsplan. Ook klinische metingen zijn gestructureerd te rapporteren en worden grafisch geplot zodat er informatie over de trend ontstaat.

Stemming rapportage GGZ

Dossiervoering is geen doel maar een middel om goede zorg te kunnen leveren aan de cliënt, want die staat altijd centraal. De behandel- of begeleidingsafspraken met de cliënt komen terug in het zorgplan en worden continu met elkaar bijgesteld om doelstelling te behalen. Het zorgplan staat daarmee centraal in de communicatie met de cliënt en zorgprofessionals en de planning van zorg. Daarmee is het van belang dat het maar één ding uitstraalt: eenvoud!

Voor een zorgorganisatie is het van belang dat de zorg telkens op eenzelfde gestructureerde wijze wordt aangeboden aan een cliënt, met natuurlijk oog voor de unieke situatie van de cliënt. Het zorgplan binnen Ons maakt dit mogelijk door een bron met een generiek vier-lagen model waarin een organisatie haar dienstenaanbod en kennis van zorgtrajecten vooraf vast kan leggen. De vier lagen bestaan uit, domeinen, aandachtspunten, doelstellingen en acties. Praktisch te gebruiken voor vastlegging van vele zorgmodellen zoals 4 domeinen, NANDA, Omaha maar ook multidisciplinaire zorgprogramma's. In het zorgplan van een cliënt is het vervolgens ook mogelijk doelgericht te rapporteren.

Kwaliteit monitoren in het zorgplan

Wij vinden dat een dossier jou als zorgprofessional moet ondersteunen in je werk, op zo'n manier dat zelfs de kwaliteit van zorg hierdoor omhoog gaat. Dit doet het dossier door inhoudelijk steun te geven op het juiste moment en door een uitgebreide communicatiefunctie.

In het dossier staan bijvoorbeeld afspraken in een zorgplan maar ook afspraken met betrekking tot procedures en protocollen die bijdragen aan continuïteit van zorg en/of behandeling.

De kwaliteitsmonitor verzamelt alle kwaliteitsgerichte taken die nu in verschillende Ons applicaties op verschillende plekken staan, en geeft dit in een handig overzicht weer. Het laat op cliëntniveau zien wat er moet gebeuren en met welke urgentie, zodat het je helpt om de prioriteit van alle activiteiten te bepalen. Het brengt de informatie daarom naar jou toe en je hoeft hiervoor niets af te vinken of in te voeren.

Kwaliteitsmonitor

Classificatie standaarden

In de medische overzichtpagina van een cliënt is het mogelijk om de medische voorgeschiedenis, allergieën en overgevoeligheden, maar ook het medisch beleid vast te leggen. Medische gegevens kunnen worden vastgelegd in verschillende codestandaarden die al bekend zijn bij verschillende disciplines, zoals ICPC-1, ICD 10 en SNOMED CT. Wij hanteren hierbij de internationale SNOMED CT standaard. SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel waarin bovendien ook veel medische kennis is vastgelegd. SNOMED CT heeft kennis van klachten, symptomen, ziekteprocessen, diagnoses en substanties, en de relaties hiertussen. In de toekomst zouden we mogelijk geavanceerde zoekopdrachten of analyses kunnen doen, beslisondersteuning bieden, maar ook gegevens uitwisselen met ziekenhuizen. Ook de DSM IV en/of DSM V kunnen we relatief eenvoudig ondersteunen zodra licentieaspecten hiervan in de GGZ-branch helder zijn.