Een platform voor informatievoorziening, communicatie en kennisdeling met je collega’s

In de geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk om goed gefaciliteerd te worden met tools waarin samenwerken en verbinden centraal staan. Als medewerker maak je deel uit van een team zorgprofessionals, die samen staan voor behandeling of begeleiding van een cliënt. Communicatie binnen het team bestaat naast operationele afstemming, second opinion en collegiale spiegeling ook uit interesse in elkaar.

Ons biedt een besloten sociaal platform dat hierin voorziet; alle informatie bij de hand, veilige communicatie binnen het team en kennisdeling. Een ideaal instrument voor teams die groeien in zelfsturing.

Communicatie app

Ongeacht waar de medewerker aan het werk is, thuis of mobiel bij de client, met de berichtenfunctie kan een medewerker de collega altijd bereiken. Bij de collega’s verschijnen de berichten automatisch waar zij op dat moment aan het werk zijn, op deze manier hoeven zij niet actief hun e-mail te checken of gestoord te worden door telefoontjes. De berichtenfunctie is bovendien het veiligste communicatiemiddel om de cliëntgegevens uit te wisselen en vervangt het onveilige whatsapp en email.

Samenwerken + kennis delen = slimmer werken

Kennisdeling

Collega’s zijn met elkaar op afstand verbonden middels de Ons software. In het medewerkerportaal zien zij welke expertises collega’s in huis hebben en kunnen zij op een gerichte manier vragen stellen en kennis delen met het team.

Informatievoorziening

In Ons heeft de medewerker de beschikking over een eigen agenda om haar werkzaamheden in te plannen en te administreren. Ze kan, indien nodig, collega’s en (spreek, behandel-) ruimtes uitnodigen. Vanuit deze agenda kijkt ze direct in het cliëntendossier.

Mobiele apps

Onderweg in de wijk altijd in contact met het team

Download hier de app
Ons berichten op iPad en iPhone