Facturatie

Met één druk op de knop factureren. Klantgegevens, financieringen, tarieven en/of producten worden automatisch gecombineerd tot een factuur.

Ons bevat een facturatiemodule die facturen vervaardigt voor het CAK (eigen bijdrage), het zorgkantoor (iWMO), de zorgverzekeraar, gemeenten en particulieren. Met één druk op de knop wordt een factuur geproduceerd waarin cliëntgegevens, financieringen en zorgproducten staan. Voor de zorgmanager wordt factureren in Ons een eenvoudige afhandeling van de administratie.

De facturatiemodule heeft een automatische export naar externe partijen.