Geestelijke gezondheidszorg

Voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg ondersteunen wij al jaren met succes het zorgproces. Dagelijks werken 300 zorginstellingen en 80.000 zorgprofessionals met Nedap. Vanuit de GGZ is daarom ook de vraag ontstaan hoe wij het zorgproces voor begeleiders en cliënten kunnen faciliteren. Momenteel werken enkele GGZ instellingen al met Nedap; zorg die WLZ, WMO, PGB en JW(begeleiding) gebaseerd is. Door een toenemende vraag naar ondersteuning van GGZ behandeling zijn we met de voorbereidingen gestart om ook de GGZ DBC's in het kader van de ZvW te gaan ondersteunen.

Wilt u ook naar zelfsturende teams? Wij hebben alle ervaring en producten gereed om te starten met zelfroostering en veilige communicatie voor het team. Onze 300 zorginstellingen kennen geen investerings- of licentiekosten. Wij werken met een vaste prijs per medewerker of per cliënt per maand, zodat het voor iedereen mogelijk is. Hieronder staat weergegeven waarin wij helpen: