Ondersteuningsplan

Een multidisciplinair dossier dat doelgericht werken stimuleert. En: het is eenvoudig!

Met het cliëntdossier van Nedap beschik je over een mobiel dossier dat in verbinding staat met je team. Maar ook met andere disciplines zoals de behandelaar, AVG'er, huisarts en vanzelfsprekend de cliënt zelf en de familie, zij hebben realtime toegang tot het dossier.

Zo vindt er transparante en eenduidige communicatie plaats, is het dossier op ieder moment op iedere plek te raadplegen en kun je de overdracht en dossierrapportages – wanneer het jouw uitkomt- inzien. Bijvoorbeeld net voordat je bij de cliënt bent.

Kwaliteit monitoren

Wij vinden dat een dossier jou moet ondersteunen in je werk. Dit doet het dossier door inhoudelijk steun te geven op het juiste moment en door een uitgebreide communicatiefunctie, waardoor je altijd in verbinding bent met het team.

In het dossier staan bijvoorbeeld procedures en protocollen die je snel kunt raadplegen. Ook word je stap voor stap ondersteund in het maken van een ondersteuningsplan.

Naast inhoudelijke ondersteuning helpt eenduidige communicatie misverstanden en onnodige administratie te voorkomen. Alle disciplines rapporteren snel en makkelijk vanaf hun mobiele telefoon (app) of tablet, kort maar krachtig zodat er meer aandacht is voor de cliënt.

De mantelzorger of familie is nauw betrokken bij de communicatie via het familieportaal Carenzorgt.nl.

In de kwaliteitsmonitor worden alle kwaliteitsgerichte taken verzameld die nu in verschillende Ons applicaties op verschillende plekken staan, en geeft dit in een handig overzicht weer.

Het laat op cliëntniveau zien wat er moet gebeuren en met welke urgentie, zodat het je helpt om de prioriteit van alle activiteiten te bepalen.

Het brengt de informatie daarom naar jou toe en je hoeft hiervoor niets af te vinken of in te voeren.

Takenoverzicht die kwaliteit van zorgt borgt

Lees hier een voorbeeld van zorgorganisatie Allevo die geen papieren dossiers meer heeft.

Op weg naar een multidisciplinair dossier

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw cliëntdossier dat episodegericht werken ondersteunt voor artsen en andere specialisten. Het gaat een dossier worden dat multidisciplinair werken ondersteunt en communicatie tussen artsen, specialisten, verpleging en verzorging mogelijk maakt.

In de nieuwe medische overzichtpagina van een cliënt is het bijvoorbeeld mogelijk om de medische voorgeschiedenis, allergieën en overgevoeligheden, maar ook het medisch beleid vast te leggen. Medische gegevens kunnen worden vastgelegd in verschillende codestandaarden die al bekend zijn bij verschillende disciplines, zoals ICPC-1 en SNOMED CT.

SNOMED CT

Wij hanteren hierbij de internationale SNOMED CT standaard. SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel waarin bovendien ook veel medische kennis is vastgelegd. SNOMED CT heeft kennis van klachten, symptomen, ziekteprocessen, diagnoses en substanties, en de relaties hiertussen. In de toekomst zouden we mogelijk geavanceerde zoekopdrachten of analyses kunnen doen, beslisondersteuning bieden, maar ook gegevens uitwisselen met ziekenhuizen.

Medisch dossier