Communicatie tussen begeleider en externe zorgleveranciers

Naast het inzien van de agenda en dossier, het delen van berichten met elkaar en met de zorg, is er ook de mogelijkheid dat communicatie tussen zorgaanbieders onderling via Caren loopt en inzichtelijk wordt. De cliënt en familie lezen deze communicatie in Carenzorgt, bijvoorbeeld informatie van de huisarts naar de begeleid(st)er.

Maar ook van de begeleid(st)er naar de huisarts: Via een optie in het cliëntdossier kan de begeleid(st)er berichten delen met de eerstelijnszorg. Denk hierbij aan de huisarts, maar ook de apotheker of de fysiotherapeut. 

Vanuit het medewerkerportaal ziet de begeleid(st)er vanzelf een bericht verschijnen dat vanuit Carenzorgt wordt gestuurd en kan daar, vanuit haar eigen dossier, op reageren.