Cliënt- en medewerkeradministratie

"Van indicatie tot facturatie en verloning"

Ons bevat een volledige cliënt- en medewerkeradministratie. Centraal worden cliëntgegevens en beschikkingen ingevoerd of digitaal ingelezen. In de cliëntadministratie worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Alle cliëntgegevens
  • Alle zorglegitimaties: Wlz, Zvw, WMO
  • Volledige ondersteuning van de nieuwste iWlz-, de iWmo-, de iJw standaarden en de Zvw.
    Omzetten van de financieringen kan met een conversietool zodat niet alles handmatig omgezet hoeft te worden.
  • Zorgafspraken
  • Cliëntdossiers
  • Documentbeheer
  • Verantwoording richting financier: zorgkantoor, CAK, cliënt, gemeente
  • Inzicht in hoeveelheid en soort mutaties

De zorgafspraak met de cliënt is leidend in Ons, niet de indicatie.
Indiceren kan vanuit het zorgplan

In Ons wordt ook de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor de Geriatrische Revalidatie Zorg ondersteund. Dit houdt in het starten van het DBC traject, het registreren van de DBC zorg en na afloop het declareren en sluiten van het DBC traject.